Οικοδομικές Άδειες

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
Η μεγάλη μας πείρα στο χώρο μας έχει καταστήσει ικανούς ώστε να διεκπεραιώνουμε στον απόλυτο βαθμό όλες τις γραφειοκρατικές ενέργειες που απαιτούνται για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου σας.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Έπειτα από συνεννόηση μαζί σας, ερχόμαστε στο χώρο σας, επιβλέπουμε και επιμετρούμε το αυθαίρετο, και αφού γίνει η σύγκριση με το ήδη υπάρχων πολεοδομικό σχέδιο σας ενημερώνουμε για το τελικό κόστος

* Αν ωστόσο κατά την διάρκεια της μελέτης προκύψει κάποια εκκρεμότητα όπως για παράδειγμα η έλλειψη αρχιτεκτονικών σχεδίων και γενικά της οικοδομικής άδειας, η ανάκτηση τους από το αρχείο της πολεοδομίας αναλαμβάνεται πλήρως από εμάς!

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
Για του πελάτες μας που επιθυμούν να προβούν σε οποιαδήποτε εργασία ανακαίνισης του χώρου τους, επαγγελματικού ή μη, είμαστε σε θέση να εκδώσουμε την απαραίτητη άδεια εργασιών είτε αυτή προκείτε για άδεια μικρής κλίμακας είτε για κανονική οικοδομική άδεια.

Η macron είναι δίπλα σας σε οποιοδήποτε θέμα πολεοδομικού χαρακτήρα σας απασχολεί!

Θέλετε να συνεργαστείτε με τη Marcon;